ชนะโกรธ ชนะเลว

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2553

sp530811.jpg

อกฺโกเธน ชิเน โกธํ อสาธํสาธุนา ชิเน

พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี

(ขุ.ธ. ๒๕/๔๕)

 

โกรธมา.. โกรธตอบ

ด่ามา ด่าตอบ

ถ้าทำอย่างนี้ ก็ไม่มีที่สิ้นสุด

ไฟย่อมดับไฟไม่ได้ แต่น้ำดับไฟได้

ความโกรธดับความโกรธไม่ได้

แต่ความเมตตาชนะความโกรธได้

เราจึงควรชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ

 

โกรธดับโกรธ แต่ไรมา มีที่ไหน

ไฟดับไฟ ดับบ่ได้ ใช่ไหมหนอ

อยากดับโกรธ โปรดเมตตา การุณพอ

ไม่โกรธหนอ ไม่โกรธหนอ ชนะเอย

 

เลวมา.. เลวตอบ

เล่ห์เหลี่ยมมา เล่ห์เหลี่ยมตอบ

ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่มีวันลงเอย

โคลนชำระโคลนไม่ได้ แต่น้ำสะอาดชำระโคลนได้

ความไม่ดีชนะความไม่ดีไม่ได้ แต่ความดีชนะความไม่ดีได้

เราจึงควรชนะคนไม่ดีด้วยความดี

 

อันความเลว โต้ตอบไป ไม่ได้แน่

เพราะเลวแย่ เหมือนล้างโคลน ด้วยโคลนไฉน

ชนะพาล ชนะได้ ด้วยจริงใจ

เหมือนน้ำใส ชำระโคลน สะอาดเลย

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080073277155558 Mins