แปลงเวลาเป็นบารมี

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

แปลงเวลาเป็นบารมี


อโมฆํ ทิวสํ กยิรา        อปฺเปน พหุเกน วา
ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ        ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํ

บุคคลควรทำวันและคืนไม่ให้เปล่าประโยชน์
จะน้อยหรือมากก็ตาม
วันคืนล่วงเลยผ่านไปเท่าใด
ชีวิตของเขาก็เป็นอันพร่องไปเท่านั้น

(ขุ.เถร. ๒๖/ ๓๕๙/ ๓๓๕)

 

                   เมื่อวานผ่านไปแล้วเมื่อกี้ก็ผ่านไปอีกวันนี้กำลังจะผ่านไปคืนวันหมดไปอย่างรวดเร็วอยู่ที่ใครจะใช้เวลาไม่ปล่อยเลยไปเปล่าอย่าจมกับอดีต อย่าวิตกอนาคตแต่ใช้เวลาปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อยให้เวลามาบริหารเราแต่เราต้องบริหารเวลารู้จักควบคุม จัดการ ใช้สอยเวลาให้เป็นเราต้องได้ประโยชน์จากเวลาที่ผ่านพ้นไปทุกวินาทีเวลาจะผ่านเราไปกี่มากน้อยก็ช่างแต่เราจะไม่ปล่อยผ่านวันเวลาไขว่คว้ามาสร้างบารมีแปลงทุกเวลามาเป็นบารมี
 

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015772632757823 Mins