ไม่กลัวปรโลก

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2559

ไม่กลัวปรโลก

ธมฺเม   ฐิโต  ปรโลกํ  น   ภาเยติ
ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก
(สํ.สคา. ๑๕/๒๐๘/๕๙)

                  คนเราหนีหลายๆอย่างได้ แต่หนีความตายไม่ได้คนรวยก็ตาย คนจนก็ตายทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่ ผู้ชาย-ผู้หญิงล้วยบ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งสิ้นความตายไม่น่ากลัว การตายจากความดีน่ากลัวกว่าบัณฑิตจึงเร่งทำความดีตั้งแต่มีชีวิตเพราะทราบดีว่าทำดีอยู่ในโลกก็เป็นสุขละโลกแล้วธรรมะย่อมคุ้มครองคุณธรรมที่สั่งสมดีแล้วจะปกป้องตนผู้ตั้งอยู่ในธรรมจึงไม่หวั่นหวาดต่อปรโลกไม่กลัวชีวิตหลังความตายไม่กลัวความตาย แต่กลัวความดีตายโลกหน้าซึ่งสว่างไสว เป็นสุคติอันน่ายลย่อมปรากฏมีแด่บัณฑิตผู้นั้นอย่างแน่นอน

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 Total Execution Time: 0.0013587832450867 Mins