พึงทำหน้าที่ตนให้สมบูรณ์

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2559

พึงทำหน้าที่ตนให้สมบูรณ์

น  ปเรสํ  วิโลมานิ     น เปรสํ  กตากตํ
อตฺตโน  ว  อเวกฺเขยฺย     กตานิ  อกตานิ  จ

ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่น
ไม่ควรแส่มองธุระที่เขาทำและยังไม่ทำ
ควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนนี่แหละ
ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ

(ขุ.ธ. ๒๕/ ๑๔/๒๑)

                   คนเราไม่ควรเก่งเรื่องคนอื่นแต่ควรเก่งเรื่องของตนก่อนเป็นอันดับแรกบางคนเก่งมากที่จะแนะนำคนอื่นว่าสิ่งนี้ยังไม่ทำ สิ่งนั้นน่ากระทำทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเลยการแนะนำสิ่งดีๆ ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายแต่สิ่งเลวร้ายคือการละเลยหน้าที่ตน ไม่สำรวจตนบางทีคำดีๆ ที่แนะคนอื่น กลับไม่ได้สอนตนเองเลยนั่นคือความผิดพลาดยังมหันต์คนเราพึงแก้ไขตนเองก่อน จึงคิดแก้ไขผู้อื่นพึงสั่งสอนตนเองก่อน จึงสั่งสอนผู้อื่นพึงสำรวจตรวจสอบหน้าที่ตนให้สมบูรณ์ทั้งสิ่งที่ทำไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่ได้ทำทำจนใครๆไม่สามารถตำหนิเราได้และวิ่งมาให้เราสอนเองหากตำหนิเราด้วยการใส่ความ เราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราได้ทำหน้าที่ตนสมบูรณ์ดีแล้วจริงๆ

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0056943337122599 Mins