รักบุญกลัวบาป

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

รักบุญกลัวบาป

          ข้าพเจ้าเข้าวัดเมื่อปี พ.ศ. 2553  ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 ได้มาเจอมโนปณิธานอันสูงสุดของครูบาอาจารย์ ได้มาเจอคำสอนของท่าน เรื่องความจริงของชีวิต ทำให้ข้าพเจ้ารักบุญกลัวบาป รักวัดและรักหลวงพ่อ มารับบุญเป็นผู้ช่วยในการนำรถที่จุดออกรถรามคำแหง พาสาธุชนมาทำบุญจนทุกวันนี้

 

เพียงฟ้า ศรีโสภา

 Total Execution Time: 0.0032874306042989 Mins