ทำดีเป็นชีวิตจิตใจ

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2559

ทำดีเป็นชีวิตจิตใจ

                 เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้ว ไปมาหลายวัด ทำบุญทุกวัด แต่เมื่อมาวัดพระธรรมกาย ประทับใจกับความสะอาด เป็นระบบระเบียบเรียบร้อย ที่สำคัญหลวงพ่อธัมมชโย ท่านสอนเรื่องการปฏิบัติธรรม ตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง เพื่อให้เข้าถึงความสุขภายใน จนเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับชีวิตเรา และได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา นำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของคนทั่วโลก ท่านสอนให้เราทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาอย่างจริงจัง ต่อเนื่องถี่ๆ จนเป็นนิสัย ... เรียกว่าทำดีเป็นชีวิตจิตใจ บอกเลยว่าตลอด 20 ปีที่รู้จักวัดพระธรรมกายมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เป็นคนดีทุกวันนี้ได้เพราะมีวัดพระธรรมกาย เรารักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อธัมมชโย

ภญ.ฑัญภมร บุญแข็งเก่ง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036173133055369 Mins