สอนตนเองให้อยู่ในบุญ

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2559

สอนตนเองให้อยู่ในบุญ

                รักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อธัมมชโย รักหลวงพ่อทัตตะชีโว รักคุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ตั้งแต่เข้าวัด พ.ศ.2523 ท่านสอนให้รักพระพุทธศาสนา สอนให้รักพระพุทธเจ้าบรมครูสาสดาเอกของโลก ทำให้รู้จักสอนตนเองให้อยู่ในบุญ ละชั่ว ทำดี รักษาศีล ทำสมาธิ รู้จักฝึกฝนตนเอง บุตรธิดา ให้เป็นคนดีในครอบครัว ในสังคม รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รู้จักรักตัวเอง รักเพื่อนมนุษย์ รักความสะอาดบริสุทธิ์ ทำให้ชีวิตมีความสงบสุขตลอดมา 


เฉลิมศรี หัสเดชะ
 

 Total Execution Time: 0.0011448303858439 Mins