ชาวพุทธ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2559

ชาวพุทธ

             อยู่ที่อเมริกาเราเป็นชาวพุทธก็มีความรักวัดและเคารพคณะสงฆ์มากที่ LA. สมัยก่อนมีวัดไทยแห่งเดียวที่ N.Hollywood ไปวัดไม่สะดวก สมัยนี้ชาว LA. โชคดีครับมีวัดหลายวัด หลังจากที่มีพระจากวัดพระธรรมกายมาที่นี่ชอบมากครับ พระอาจารย์สอนให้ผมและครอบครัวเป็นชาวพุทธที่เข้าใจการปฏิบัติตนให้ดีขึ้นรู้หลักการนั่งสมาธิ รักษาศีลและเจริญภาวนา เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก็เพราะเข้าวัดพระธรรมกาย กลัวต่อการทำบาปทุกชนิด มีความผูกพันกับวัด และรักครูไม่ใหญ่และคณะมากครับ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่นำผมและครอบครัวสร้างบุญบารมีมาตลอด

 

ยงยุทธ เชาว์ธรรม

 Total Execution Time: 0.0013559182484945 Mins