ความยับยั้งชั่งใจ แตกต่างด้วยวิธีคิดของแต่ละคน

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2559

ความยับยั้งชั่งใจ แตกต่างด้วยวิธีคิดของแต่ละคน

         เริ่มต้นด้วยการแนะนำหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของความยับยั้งชั่งใจ หนังสือเล่มนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Don't Eat the Marshmallow Yet! The Secret to Sweet Success in Work and Life แปลเป็นภาษาไทยว่า หยุด อย่ารีบกินมาร์ชมาลโลว์! แล้วคุณจะประสบความสำเร็จทั้งงานและชีวิต" 

        ขนมมาร์ชมาลโลว์ (Marshmallow) เป็นขนมของชาวต่างชาติที่ทำด้วยน้ำตาล แป้ง และไข่ขาว พอเคี้ยวจะรู้สึกหยุ่นๆ แล้วละลายในปากได้ เด็กๆชาวต่างชาติต่างชื่นชอบกันมาก หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับวิธีคิด ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ โดยพื้นฐานของความคิดเขาสังเกตได้ว่า คนที่มีความฉลาดเท่าเทียมกัน พอเติบโตไปแล้วประกอบหน้าที่การงาน กลับประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน เพราะมีความยับยั้งชั่งใจไม่เท่ากัน

 

         ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างในความยับยั้งชั่งใจของคนเรา คือ วิธีคิดของแต่ละคน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เด็ก ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ ของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ส่งผลต่อเมื่อเด็กแต่ละคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เท่าเทียมกัน

         มีการทดลองในสหรัฐอเมริกา โดยผู้ใหญ่นำเด็กเล็กอายุประมาณ 3-5 ปี เข้าไปในห้องหนึ่ง ในห้องนั้นมีขนมมาร์ชมาลโลว์วางอยู่ ผู้ใหญ่จะบอกกับเด็กๆว่า เขาจะออกไปข้างนอกเป็นเวลา 15 นาที แล้วจะกลับมาใหม่ ถ้าเด็กๆยังไม่กินขนมมาร์ชมาลโลว์ เขาจะให้รางวัล เป็นขนมมาร์ชมาลโลว์เพิ่มขึ้นอีก 1 ชิ้น การทดลองนี้น่าสนใจมาก มีการแอบถ่ายเด็กๆ ระหว่างที่รอคอยการกลับมาของผู้ใหญ่เอาไว้ด้วย

 

         การทดลองในครั้งนี้เป็นการทดลองในโครงการทฤษฎีของมาร์ชมาลโลว์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวขนมมาร์ชมาลโลว์ซึ่งมีรสหวานหอม เปรียบเสมือนความต้องการแสดงความพึงพอใจของตนเองในทันที งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า เด็กๆ ที่มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ โดยยังไม่กินขนมมาร์ชมาลโลว์จนผู้ใหญ่กลับมานั้นมีผลการเรียนและมีความสามารถในการเข้ากับบุคคลอื่นได้ดีกว่า นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการจัดการความเครียดได้ดีกว่าเด็กที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้อีกด้วย 

         การวิจัยมีการติดตามผลต่อเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ล่าสุดมีการติดตามเด็กๆ พบว่า เด็กที่มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจนั้น เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่าเด็กที่ไม่สามารถหยุดการกินขนมมาร์ชมาลโลว์ได้ แสดงว่าเด็กๆ กลุ่มนี้มีวินัยในการบริโภค ซึ่งวินัยนี้ติดตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ 

 

         เด็กที่มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ จะมีทักษะในทางสังคมที่ดี มีนิสัยชอบการวางแผนล่วงหน้า นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดที่ดี คือมีสุขภาพดีและการงานดีด้วย 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00092608133951823 Mins