ถ้าผู้สูญเสียเป็นเด็ก เราพ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด ถ้าลูกหลานอายุต่ำกว่า 7 ปีเขายังไม่ค่อยเข้าใจ
...อ่านต่อ
 มีการวิจัยนำกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ที่ประสบความสูญเสียมาทดลอง โดยให้พวกเขาทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้ลูกหลาน
...อ่านต่อ
 ในกรุงสาวัตถี ชายคนหนึ่งสูญเสียบุตรชายวัยหนุ่มเขาโศกเศร้าคร่ำครวญไม่เป็นอันทำงานวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
   เมื่อเราผู้เป็นพ่อแม่ต้องสูญเสียลูกไป หรือเมื่อลูกประสบกับความสูญเสีย เช่น พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเขาจากไปเราควรจะช่วยเหลือเขาอย่างไร
...อ่านต่อ
 ถ้าลูกมีอาการซึมเศร้ามากอาจจะมีอาการช็อกหมดสติ ซึ่งพ่อแม่ และบุคคลใกล้ชิดสามารถสังเกตได้ บางครั้งลูกอาจจะแสดงออก
...อ่านต่อ
 หลังจากการสูญเสีย พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายอารมณ์อย่างเหมาะสม
...อ่านต่อ
  เริ่มต้นที่เด็กวัย 2 ปี เด็กวัยนี้ไม่สามารถเข้าใจว่าความตายคืออะไร เขาเพียงเข้าใจว่า เขาถูกทอดทิ้งหรือบุคคลที่เขารักนั้นหายตัวไปเท่านั้น
...อ่านต่อ
   ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าความสูญเสียเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัว ย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกของบุคคลใกล้ชิดที่เหลืออยู่
...อ่านต่อ
  ประเด็นสุดท้ายเป็นตัวอย่างในการจัดการเรื่องราวหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
  มีเรื่องราวพินัยกรรมที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของกษัตริย์ปฐมราชวงชิง ซึ่งเป็นชาวแมนจู แมนจูมีประชากรเพียง 3- 4 ล้านคน
...อ่านต่อ
 ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพินัยกรรมที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศแคนาดา มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนรักสนุกเขาชอบทดลองอะไรแปลกๆ
...อ่านต่อ
 มีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาเศรษฐีนีคนหนึ่งมีทรัพย์สินร่วมพันล้านเธอเลี้ยงสุนัขและรักสุนัขมาก
...อ่านต่อ
พินัยกรรม คือการที่เราสั่งเสียว่า ทายาทของเราจะต้องจัดการกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา และทรัพย์สินทองของเราต่อไปอย่างไร
...อ่านต่อ
ในกรณีที่เรามีพินัยกรรมแล้ว แต่ยังต้องมีผู้จัดการมรดก เพราะความแตกต่างของทรัพย์สินมี 2 ประเภท
...อ่านต่อ
 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา ทำในกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมตกอยู่ในอันตราย หรือใกล้จะเสียชีวิต เช่น กรณีเกิดโรคระบาด
...อ่านต่อ
พินัยกรรมแบบเอกสารลับ คือแบบที่ผู้ทำพินัยกรรมไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ถึงรายละเอียดข้างในพินัยกรรมว่า 
...อ่านต่อ
 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง คือพินัยกรรมแบบเป็นทางการ โดยผู้ประสงค์จะทำพินัยกรรม จะต้องเดินทางไปที่ว่าการอำเภอ
...อ่านต่อ
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ เราสามารถร่างพินัยกรรมขึ้นด้วยลายมือของตนเอง โดยการเขียนวัน เดือน ปี
...อ่านต่อ
พินัยกรรมแบบธรรมดา เป็นแบบที่เราใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เป็นแบบที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในตัวเอง
...อ่านต่อ
 เงื่อนไขแรกผู้ทำพินัยกรรมจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เป็นคนวิกลจริต และต้องเป็นคนไม่ไร้ความสามารถส่วนองค์ประกอบของการทำพินัยกรรม
...อ่านต่อ
หลายท่านอาจจะมองว่า พินัยกรรมเป็นเรื่องไกลตัวเพราะอายุยังน้อย หรือบางท่านคิดว่า การทำพินัยกรรม เหมือนเป็นการแช่งตัวเองให้ตาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล