พินัยกรรมแบบธรรมดา

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

พินัยกรรมแบบธรรมดา

          พินัยกรรมแบบธรรมดา เป็นแบบที่เราใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เป็นแบบที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในตัวเอง เราจะทำพินัยกรรมโดยการเขียนพินัยกรรมขึ้นด้วยลายมือตนเอง หรือให้ผู้อื่นเขียนให้ก็ได้ หรือจะพิมพ์ขึ้นมาก็ได้หลังจากเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพินัยกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีการลงวัน เดือน ปีที่ทำพินัยกรรม โดยมีข้อกำหนดว่า เราจะมอบทรัพย์สมบัตินี้ให้แก่ผู้ใดบ้างในพินัยกรรมและต้องลงลายชื่อ (ลายเซ็นต์) ของเราต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน และพยานต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเราอีก 2 คน โดยทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อพร้อมกัน ถ้ามีความต้องการแก้ไขพินัยกรรม ทั้ง 3 คน คือ ผู้ทำพินัยกรรมและพยานทั้ง 2 คน จะต้องลงลายมือชื่อกำกับพร้อมๆกัน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

       

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00721728404363 Mins