องค์ประกอบของพินัยกรรม

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

องค์ประกอบของพินัยกรรม

    เงื่อนไขแรกผู้ทำพินัยกรรมจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เป็นคนวิกลจริต และต้องเป็นคนไม่ไร้ความสามารถส่วนองค์ประกอบของการทำพินัยกรรมมีดังนี้
1. พินัยกรรมมีการลงวัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรม
2. พินัยกรรมมีรายละเอียดทรัพย์สิน และการรับมอบทรัพย์สินกับผู้ที่จะรับมรดก
3. พินัยกรรมมีการลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม
4. พินัยกรรมมีลายมือชื่อของพยานอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

          "พยาน" เป็นเรื่องจำเป็นในองค์ประกอบของพินัยกรรม ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆ เกี่ยวกับปัญหาพินัยกรรมปลอม โดยทั่วไปพินัยกรรมมีอยู่ 5 แบบ
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022483046849569 Mins