คู่ชีวิตตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2559

คู่ชีวิตตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

            บทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัวนั้นมี 2 ด้าน คือการทำงานหารายได้ และการดูแลครอบครัว ถ้าฝ่ายชายอ้างว่า ตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องการดูแลบ้านนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง แต่พอมาถึงปัจจุบันที่ฝ่ายหญิงต้องออกไปช่วยทำงานนอกบ้านด้วย จึงรู้สึกว่าตนเองเสียเปรียบ สุดท้ายก็ทะเลาะเกี่ยงหน้าที่ในบ้านกัน เพราะฉะนั้นเราควรคุยกันก่อนว่า จะช่วยกันดูแลรักษาบ้านอย่างไร


         จริงๆแล้ว บ้านเป็นของเราทั้งสองคน ลูกก็เป็นของเราทั้งสองคน ทุกอย่างต้องหารและแบ่งกันทั้งหมด 
การแต่งงานคือการแบ่งปัน เมื่อเราแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้ว จะต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่นั้นไม่ได้แล้ว เราจะต้องช่วยกันเลี้ยงดูลูก อบรมและสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีให้ได้

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017534915606181 Mins