ทำอย่างไรถ้าความสูญเสียเกิดขึ้นในครอบครัว

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2559

ทำอย่างไรถ้าความสูญเสียเกิดขึ้นในครอบครัว

          ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าความสูญเสียเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัว ย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกของบุคคลใกล้ชิดที่เหลืออยู่ โดยเฉพาะกับเด็กเล็กซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความตายน้อยมาก ดังนั้นเมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นกับเด็ก เราควรมีแนวทางในการทำความเข้าใจและดูแลเด็กที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.035902468363444 Mins