พินัยกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2559

พินัยกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

           ประเด็นสุดท้ายเป็นตัวอย่างในการจัดการเรื่องราวหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์จะปรินิพพาน พระองค์เลือกที่จะปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ซึ่งเจ้ามัลละปกครองอยู่ แต่มีผู้ท้วงว่า ทำไมไม่ทรงปรินิพพานที่เมืองใหญ่อย่างกรุงสาวัตถี หรือกรุงราชคฤห์ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจ และเป็นเมืองหลวง จะได้จัดงานศพอย่างสมพระเกียรติ

 

           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลือกปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ เพราะพระองค์มองการณ์ไกลว่า ถ้าพระองค์ปรินิพพานที่เมืองใหญ่ ถึงคราวพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ใครจะมาขอแบ่ง กษัตริย์เมืองใหญ่ๆก็จะไม่ให้ แล้วจะเกิดสงครามรบราฆ่าฟันกัน แต่ถ้าพระองค์ปรินิพพานที่เมืองเล็กๆ พอกษัตริย์เมืองใหญ่ๆมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์กษัตริย์เมืองเล็กก็จะไม่กล้าขัด สุดท้ายจะมีการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุกันอย่างดี แล้วทุกอย่างก็จะดำเนินด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดเหตุไม่พึงประสงค์

 

           สุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ มีกษัตริย์อีก 8 เมือง ยกทีพมาจะขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เจ้ามัลละกษัตริย์ของเมืองกุสินาราก็ยอมแบ่งให้ โดยให้พราหมณ์จัดสรรให้อย่างดี ทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่น แล้วพระบรมสารีริกธาตุก็กระจายออกไป เป็นที่เคารพสักการะของมหาชนอย่างทั่วถึง ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับชาวพุทธอีกทางหนึ่ง 

 

           พวกเราอย่าดูเบาพินัยกรรม ควรจัดการให้เรียบร้อย อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามจังหวะขั้นตอนที่ดี
แล้วสิ่งที่เราลงแรงเหนื่อยยากทำมาตลอดทั้งชีวิต ก็จะเป็นประโยชน์กับลูกหลานและกับโลกนี้ต่อไป โดยไม่สร้างเหตุเภทภัยไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018237471580505 Mins