พินัยกรรมสำคัญต่อชีวิตคู่

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

พินัยกรรมสำคัญต่อชีวิตคู่

          หลายท่านอาจจะมองว่า พินัยกรรมเป็นเรื่องไกลตัวเพราะอายุยังน้อย หรือบางท่านคิดว่า การทำพินัยกรรมเหมือนเป็นการแช่งตัวเองให้ตาย ความจริงแล้วพินัยกรรมเป็นเรื่องของ "การวางแผนอนาคต" เพื่อให้คนรุ่นหลังที่จะมารับทรัพย์มรดกของเราต่อไป ไม่ต้องทะเลาะแก่งแย่งทรัพย์สินกัน โดยปกติแล้ว ทรัพย์สมบัติจะตกไปสู่ญาติของผู้เสียชีวิต ได้แก่ บิดามารดา บุตรธิดา หรือสามีภรรยา เป็นต้น แต่ถ้าผู้เสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย โดยแสดงความประสงค์ว่า จะมอบทรัพย์สมบัติของตนเองให้แก่ผู้ใดเป็นลายลักษณ์อักษร ทรัพย์สมบัตินั้นก็จะถูกมอบให้กับผู้ที่ไม่ใช่ทายาทได้ เรียกว่า เจ้าของสามารถเจาะจงมอบทรัพย์มรดกให้ใครก็ได้ แต่ต้องแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนตายเราควรเรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการทำพินัยกรรมอย่างถูกต้องเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวขึ้นภายหลัง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010961969693502 Mins