เกราะคุ้มกัน

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2559

เกราะคุ้มกัน

           มั่นใจว่าวัดพระธรรมกายแห่งนี้ เป็นสถานที่บ่มเพาะความดีให้กับลูกของเรา ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกัน ที่เข้มแข็ง สามารถแยกแยะ ผิด ถูก ดี ชั่ว ได้ตั้งแต่ยังเล็ก และมั่นใจว่าลูกจะดำเนินชีวิตได้ปลอดภัยจากความไม่ดีทั้งหลาย ลูกจะรู้จักการมีศีล และรักษาศีลได้ โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น แม้จะไม่มีแม่อยู่ปกป้องและดูแลลูกบนโลกใบนี้ก็ตาม แต่ศีลที่ลูกรักษาและความดีที่ลูกได้รับการอบรมสั่งสอนจากวัดพระธรรมกายจะเป็นเกราะคุ้มกันลูกอันเป็นดวงใจของเราได้เป็นอย่างดี

 

ณัชชารีย์ ทรงพลนิธิวัชร์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010318517684937 Mins