ผู้นำที่ครองใจคน ... อยู่ที่ไหน ใครก็รัก 

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2559

 

ผู้นำที่ครองใจคน ... อยู่ที่ไหน ใครก็รัก 

 

ผู้นำที่ครองใจคน ... อยู่ที่ไหน ใครก็รัก 

           หัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำ คือการเข้าไปนั่งในใจชน ผู้นำที่จะอยู่ในใจปวงชนได้ หาใช่ได้มาด้วยการใช้อำนาจ และความรุนแรงไม่ ทว่าต้องกอปรด้วยจิตใจที่เสียสละเพื่อชนหมู่มาก มั่นคงเด็ดเดี่ยวในมโนปณิธาน จิตใจกว้างใหญ่และสูงส่ง สัตย์ซื่อในคุณธรรม คิดให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างแท้จริง ผู้นำเช่นนี้ จึงจะเกาะกุมหัวใจของประชาชนได้ ถึงแม้จำต้องระเห็จไป ณ ที่ไกล ก็ย่อมมีแต่คนห่วงหาอาทร และรอคอยการกลับมา

             เหมือนอย่างสำนวนจีนว่า 得民心者得天下,失民心者失天下。[Dé mínxīn zhě dé tiānxià; shī mínxīn zhě shī tiānxià.] แปลว่า “กุมหัวใจปวงชนได้ จึงได้ครองอำนาจ แต่หากไม่ได้ใจปวงชนแล้วไซร้ ก็ย่อมสูญเสียอำนาจนั้น” (Those who gain the people's hearts will gain power over all the world; those who lose in the people's hearts will lose power every where.)

            โลกทุกวันนี้ ขาดแคลนผู้นำเช่นนั้น ผู้นำไม่น้อยที่ไร้วิสัยทัศน์ มองการณ์เฉพาะหน้า หาได้มองการณ์ไกลไม่ บางคนคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำ ใช้อำนาจอ้างกฏ แต่กลับฝ่าฝืนกฏเสียเอง ผู้นำบางคนเจ้าคิดเจ้าแค้น คอยคิดกำจัดศัตรู บ้างก็เล่นพรรคเล่นพวก ไม่มีจุดยืนของตนเอง ผู้นำเช่นนี้ ถึงได้ครอบครองอำนาจ ก็เพียงชั่วครู่ชั่วคราว ไม่นานประชาชนก็ย่อมหมดสิ้นความวางใจ เหมือนคนกินของแสลง ไม่ช้าก็ย่อมสำรอกออกมา ฉะนั้น

 

 ทิพย์ปัญญา 释聖達 @Wat_Benelux

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010193149248759 Mins