"กบที่อยู่ก้นบ่อ ไม่อาจเจรจาเรื่องทะเล"

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2559

 

 "กบที่อยู่ก้นบ่อ ไม่อาจเจรจาเรื่องทะเล"

 

คนใจแคบ ย่อมไม่มีวันเข้าใจ วิสัยของนักสร้างบารมี 

            ไม่พึงแปลกใจว่า ไฉนใครบางคน ต่อให้เราทำหน้าที่กัลยาณมิตร ด้วยความปรารถนาดีเพียงใด แต่ก็ยังไม่อาจเข้าใจอย่างที่ใจเราอยากจะให้เป็น
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ปุถุชนคนธรรมดา ยังเป็นผู้มีจิตใจคับแคบ ไร้วิสัยทัศน์ จึงมีดวงปัญญาจำกัด ยากที่จะหยั่งรู้และเข้าใจวิสัยของนักสร้างบารมี ผู้มีหัวใจเยี่ยงพระโพธิสัตว์

           เหมือนอย่างสำนวนจีนที่ว่า 井蛙不可以语海。[jǐngwā bù kěyǐ yǔ hǎi] แปลว่า "กบที่อยู่ก้นบ่อ ไม่อาจเจรจาเรื่องทะเล" (To Frog in a well, may not speak of the sea.)

          ฉะนั้น การสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้น บางครั้งก็ป่วยการที่จะอธิบายให้เข้าใจ คงต้องรอให้ใจเปิด ได้มาสัมผัสรับรู้ และประจักษ์แจ้งด้วยสายตาตนเอง มิเช่นนั้นก็ต้องรอให้อินทรีย์กลั่นกล้า จึงอาจพอเข้าใจอะไรได้บ้าง

 

 

 ทิพย์ปัญญา 释聖達 @Wat_Benelux

 

 

 Total Execution Time: 0.0010717630386353 Mins