วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ Wat Phra Dhammakaya Manchester วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
Wat Phra Dhammakaya Manchester

Dhammakaya Europe International (DEI)
Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 OTL
www.watmanchester.org
Email: manchesterdei@gmail

 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
Tel. +(44) 0161-900-4424

 

วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
Wat Phra Dhammakaya Manchester

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ Wat Phra Dhammakaya Manchester วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนในเวลาตี 2 ครึ่ง
หลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์ ถวายดาวสวรรค์รัตนมณีเศรษฐี
ถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย ถวายกองทุนอาหารและผลไม้บูชาพระรัตนตรัย
ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ต่อจากนั้นพระอาจารย์ได้ให้โอวาทประจำเดือน แด่เหล่าสาธุชนที่มาร่วมงาน

 

 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ Wat Phra Dhammakaya Manchester วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญพิธี มะตะกะ ภัตตาหาร (ปุพพเปตพลี)
และบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ 107 ปี ถวายผ้าป่าสร้างวัดบูชาธรรมคุณยายฯ 107 ปี

 

 

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ Wat Phra Dhammakaya Manchester วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายแมนเชตเตอร์ ต้อนรับคณะสงฆ์จากจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งนำโดยพระราชวีมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
สาธุชนต่างปลื้มปิติใจที่ได้ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ในครั้งนี้

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099927981694539 Mins