วัดพระธรรมกายลอนดอน

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายลอนดอน Wat Phra Dhammakaya London วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายลอนดอน
Wat Phra Dhammakaya London

2 Brushfield Way, Knaphill
Woking, Surrey, GU21 2TG, United Kingdom.
www.watlondon.org, www.dhammakaya.org.uk
Email: [email protected]

วัดพระธรรมกายลอนดอน
Tel. +(44) 1483-475757
+(44) 1483-489633

 

วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายลอนดอน
Wat Phra Dhammakaya London

วัดพระธรรมกายลอนดอน Wat Phra Dhammakaya London วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

คณะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร

เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ เมือง Swindon
 

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน Wat Phra Dhammakaya London วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

คณะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร

เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ เมือง Swindon
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012126000722249 Mins