วัดพุทธสตอกโฮล์ม

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธสตอกโฮล์ม Wat Buddha Stockholm  วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพุทธสตอกโฮล์ม
Wat Buddha Stockholm

Hogvagen 19, 13142 Nacka, Sweden
E-mail : [email protected]

วัดพุทธสตอกโฮล์ม
Tel. +(46) 837-1973
Handy: +(46) 76-555-4925

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธสตอกโฮล์ม
Wat Buddha Stockholm

วัดพุทธสตอกโฮล์ม Wat Buddha Stockholm  วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพุทธสตอกโฮล์ม จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือน

 

วัดพุทธสตอกโฮล์ม Wat Buddha Stockholm  วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพุทธสตอกโฮล์ม จัดพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย

 

วัดพุทธสตอกโฮล์ม Wat Buddha Stockholm  วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพุทธสตอกโฮล์ม จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือน

 

 Total Execution Time: 0.00095416704813639 Mins