วัดพระธรรมกายออสเตรีย

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายออสเตรีย Wat Phra Dhammakaya Austria วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพระธรรมกายออสเตรีย
Wat Phra Dhammakaya Austria

Buddhistisches Meditationszentrum Linz
Wegscheider Str. 19, 4060 Leonding, Austria
E-mail : [email protected]
Website : www.wataustria.com


วัดพระธรรมกายออสเตรีย
Tel. : +(43) 073-220-7211
+(43) 0699-1720-6002

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายออสเตรีย
Wat Phra Dhammakaya Austria

วัดพระธรรมกายออสเตรีย Wat Phra Dhammakaya Austria วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพระธรรมกายออสเตรียได้จัดพิธีวันครูวิชชาธรรมกาย
สาธุชนได้มาร่วมปฏิบัติธรรมข้ามคืน (เนสัชชิกังคัง) เพื่อเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ
เนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย จากนั้นภาคเช้าได้ร่วมพิธีกรรมตามวัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี
สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

วัดพระธรรมกายออสเตรีย Wat Phra Dhammakaya Austria วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพระธรรมกายออสเตรียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ
โดยมีสาธุชนพร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน พร้อมกันกับวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ภาคสาย ถวายคิลาณเภสัช ถวายภัตตาหาร

 

วัดพระธรรมกายออสเตรีย Wat Phra Dhammakaya Austria วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองกราซ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายออสเตรีย
มาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010934670766195 Mins