วัดพระธรรมกายบูโรส

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายบูโรส Wat Phra Dhammakaya Borås วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพระธรรมกายบูโรส
Wat Phra Dhammakaya Borås

Kvibergsgatan 79, 50467 Borås, Swenden
E-mail : [email protected]
Website : www.watboras.se


วัดพระธรรมกายบูโรส
Tel. : +(46) 33-418-724
Mobile : + (46) 739-130-332

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายบูโรส
Wat Phra Dhammakaya Borås

วัดพระธรรมกายบูโรส Wat Phra Dhammakaya Borås วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีลอยกระทงธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 

วัดพระธรรมกายบูโรส Wat Phra Dhammakaya Borås วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพระธรรมกายบูโรส จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ที่ห้องประชุมโรงแรมคาร์ดินอล ณ เมือง แวคเชอ

 

วัดพระธรรมกายบูโรส Wat Phra Dhammakaya Borås วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น นักเรียนจากโรงเรียน Realgymnasiet ได้มาเยี่ยมชมวัด พระธรรมกายบูโรส
เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิภาวนา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010099490483602 Mins