วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov

Skovvej 120, 4220 Korsør Denmark
E-mail : [email protected]
Website : www.dhammakaya.dk


วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
Tel. + (45) 43 44 00 72
Mobile : + (45) 42 70 00 72

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดสอนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธ
ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียน Skælskør Skole

 

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดสอนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธ
ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียน Skælskør Skole

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010425845781962 Mins