วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน Wat Buddha Nordrhein-Westfalen   วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
Wat Buddha Nordrhein-Westfalen

Roemer Str. 586, D-47443
Moers, Deutschland
Email: [email protected]

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
Tel. +(49) 284-1881-3581
Fax. +(49) 284-1881-3457

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
Wat Buddha Nordrhein-Westfalen

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน Wat Buddha Nordrhein-Westfalen  วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สอนสมาธิและปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น
ในครั้งนี้ได้มีชาวเยอรมันให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10 กว่าท่าน
ซึ่งพระอาจารย์ได้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ในการทำกิจกรรมทั้งการทำสมาธิและให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ
ซึ่งแต่ละท่านมีความตั้งใจในการฟังและการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก

 

 

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน Wat Buddha Nordrhein-Westfalen   วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

ลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เดินทางมาร่วมกันนั่งสมาธิ เนื่องในวันธรรมชัย

 

 

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน Wat Buddha Nordrhein-Westfalen   วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯในเมือง Langenfeld สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน มาเป็นเนื้อนาบุญในการสั่งสมบุญ

 

 

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน Wat Buddha Nordrhein-Westfalen  วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
เดินทางมาร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกันทั่วโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011735932032267 Mins