วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald

Wilhelm-Franz Str. 1, D-77971,
Kippenheim, Deutschland
Email: [email protected]

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
Tel. +(49) 078-2520-9864, +(49) 078-2520-9865
Handy: +(49) 176-8900-5524, +(49) 176-8511-1537

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
บวชสามเณรธรรมทายาท และทอดผ้าป่าสามัคคี

 

 

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีปุพพเปตพลี 

 

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และทอดผ้าป่าสามัคคี

 

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ ทำบุญบ้านกัลยาณมิตร
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011043186982473 Mins