วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก Wat Phra Dhammakaya Denmark วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
Wat Phra Dhammakaya Denmark

Gl.Landevej 12 Gramrode,
7130 Juelsminde, Denmark
E-mail : [email protected]
Website : www.dhammakaya.dk

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
Tel. +(45) 46 59 00 72
Mobile : +(45) 42 59 00 72

 

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
Wat Phra Dhammakaya Denmark

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก Wat Phra Dhammakaya Denmark วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก รับนิมนต์ ทำบุญปีใหม่
เริ่มด้วยการปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร ทอดผ้าป่าสร้างวัด
และฟังธรรม เรื่องอานิสงส์แห่งทาน เพื่อเป็นการตามระลึกถึงบุญตลอดทั้งปี

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก Wat Phra Dhammakaya Denmark วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ ทอดผ้าป่าสร้างวัดต้นปีใหม่   
ฟังธรรม เรื่องความดีสากล เป็นจุดเริ่มต้นปีใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก Wat Phra Dhammakaya Denmark วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

คณะนักเรียนมัธยมปลาย จากโรงเรียน ฮอสเซ็น ยิมเนเซี่ยม ประเทศเดนมาร์ก
มาปฏิบัติธรรมและศึกษาพระพุทธศาสนาเบื้องต้น
นักเรียนทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี ได้พบความสุข ความสว่างภายใน
หลายคนปลื้มปิติใจ จนกลั้นนำตาไม่อยู่ นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
เช่น ใส่บาตร เป่าฟองแก้วสร้างความใส ให้เกิดขึ้นภายใน

 

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก Wat Phra Dhammakaya Denmark วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

คณะนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนเฟอร์-เดอ-ริก-เชีย
มาศึกษาพระพุทธศาสนาเบื้องต้น ณ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
ชมสื่อธรรมะ และปฏิบัติธรรม ภาษาเดนนิส

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0082972168922424 Mins