วัดพุทธไฮล์บรอนน์

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe​วัดพุทธไฮล์บรอนน์ Wat Buddha Heilbron วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธไฮล์บรอนน์
Wat Buddha Heilbron

Raiffeisen Str. 58, D-74182
Obersulm-Willsbach, Deutschland
Email: [email protected]

วัดพุทธไฮล์บรอนน์
Tel. +(49) 713-4516-5651
+(49) 713-4516-5652
Fax. +(49) 713-4516-5650

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe 

วัดพุทธไฮล์บรอนน์
Wat Buddha Heilbron

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ Wat Buddha Heilbron วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ทำบุญบ้านกัลยาณมิตร  
จัดพิธีทำบุญบ้านที่เมืองสตุทท์การ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ Wat Buddha Heilbron วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี 
พิธีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ กองทุนต่างๆดังนี้กองทุนภัตตาหาร 
กองทุนจตุปัจจัยไทยธรรม กองทุนคิลานเภสัช กองทุนยานพาหนะ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001159147421519 Mins