วัดพระธรรมกายอิตาลี

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายอิตาลี Wat Phra Dhammakaya Italy วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

 

วัดพระธรรมกายอิตาลี
Wat Phra Dhammakaya Italy

Via Baraggiola 2, Vaprio d’Agogna (No) 28010
E-mail : [email protected]

วัดพระธรรมกายอิตาลี
Tel. : +(39) 032-196-6954

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายอิตาลี
Wat Phra Dhammakaya Italy

วัดพระธรรมกายอิตาลี Wat Phra Dhammakaya Italy วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย 
ลูกพระธัมฯอิตาลี พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพกองบุญต่างๆ ถวายผ้าป่าสร้างวัด ถวายภัตตาหาร 

 


วัดพระธรรมกายอิตาลี Wat Phra Dhammakaya Italy วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ลูกพระธัมฯอิตาลี พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพกองบุญต่างๆ
จุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัย ถวายผ้าป่า ถวายภัตตาหาร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010489185651143 Mins