ปล่อยไปอย่างสบาย ๆ

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2559

 

ปล่อยไปอย่างสบาย ๆ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๕๑

                 ปล่อยไปอย่างสบาย ๆ : เราก็ปล่อยไปเลย อย่างสบาย ๆ นิ่ง นุ่ม เบา สบาย ผ่อนคลาย เรามาถึงจุดที่นิ่งแล้ว ตอนนี้ภายในมันจะกลวง ปล่อยไปอย่างสบาย ๆ นิ่งนะ นิ่งนุ่ม ศูนย์กลางกายขยายออกไปกว้าง ๆ มันต้องหยุดนิ่งอย่างมีความสุข อย่างสบาย ๆ ดูสบาย ๆ เหมือนดูต้นไม้ใบหญ้า จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างก็จะเกิด ถ้าภาษาชาวบ้านก็หยุด นิ่ง เฉย สุข บริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง รู้ไปทั้งหมด รู้เพราะเห็น

      เกิดมาเพื่อแสวงหาความบริสุทธิ์ : ความบริสุทธิ์นี้ดีจังเลย ความบริสุทธิ์คือที่สุดของการแสวงหา เราเกิดมาก็เพื่อแสวงหาความบริสุทธิ์นี่แหละ ความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ภายใน จะเกิดขึ้นได้ด้วยใจที่หยุดนิ่ง

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013423840204875 Mins