สร้างบุญถึงที่สุด  แล้วจะเป็นผู้ชนะ

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2559

 

สร้างบุญถึงที่สุด  แล้วจะเป็นผู้ชนะ

 

สร้างบุญถึงที่สุด  แล้วจะเป็นผู้ชนะ

          ถ้าเราอยู่ในธรรม  เราดูคนทางธรรมให้ออก  แล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยากเลย  เพราะโลกหยาบกว่าธรรม ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ในชาตินี้ ในขณะที่เราต่อสู้ถึงที่สุดแล้ว  ก็ให้คิดว่าชาติต่อไปเราต้องชนะ  เราต้องชนะให้ได้  แล้วสร้างบุญในชาตินี้ให้มาก  ให้หนักกว่าเดิมให้แก้ไขที่ตัวเราเอง  ให้สร้างบุญ  สร้างความบริสุทธิ์กาย  วาจา  ใจ ในตัวเราให้หนักยิ่งขึ้น  แล้วเราจะเป็นผู้ชนะ

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011735320091248 Mins