สังฆทาน ๒๖๖ วัด 4 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2549

  

“พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๖ “ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

     พิธีเริ่มในเวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีตักบาตรอาหารแห้ง โดยมี นางพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น คุณพศวีร์ อนันต์ฐานิตย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดงาน นางพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวอาราธนาศีล-รับศีล และกล่าวถวายสังฆทานภาษาบาลี และคุณดำรง ชัยวนนท์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดปัตตานี กล่าวคำแปลภาษาไทย จากนั้นประธานสงฆ์ฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร

ภาคสาย เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มรายการเสวนาธรรม โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ๑.พระครูอุดมธรรมาธร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง วัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี กล่าวถึงปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น และอยากให้ทางหน่วยงานราชการเล็งเห็นความสำคัญของชาวพุทธที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งฝากถึงชาวพุทธที่อยู่ในพื้นที่ว่า “ขอให้ชาวพุทธอย่าทิ้งถิ่นฐาน และก็อย่าย้ายหนีไปไหน และพระสงฆ์อย่าทิ้งวัด จะต้องอยู่เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระศาสนาต่อไป” ท่านที่ ๒. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า “คนที่อยู่ในพื้นที่มีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรม และศาสนา จริง ๆ แล้วเรื่องอย่างนี้เราต้องมองว่า เป็นความมีเสน่ห์ เป็นจุดเด่นที่สังคมในจังหวัดอื่นไม่เหมือนเรา แต่ทุกวันนี้มีคนที่ไม่หวังดี พยายามที่จะทำให้บรรยากาศของความเป็นอยู่อย่างเป็นพี่เป็นน้องเกิดความขัดแย้งกัน ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผมจำเป็นจะต้องดูแลพี่น้องทุกศาสนาให้มีความรู้สึกว่า เขาเองนั้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน” ท่านที่ ๓. พลตรีชลอ กิ่งทอง รองผู้อำนวยการโครงการทักษิณพัฒนา กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการปลูกฝังความคิดในทางที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามาจนกระทั่งทุกวันนี้ “แต่ขอยืนยันว่า ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร อยากจะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกท่าน และต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา” ท่านที่ ๔ นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และเวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ

จากนั้นเป็นพิธีถวายอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา) เริ่มด้วยการเปิดวิดีโอประมวลภาพงานครั้งที่ ๑๕ ที่จัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ต่อมาเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด โดยมีพระปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและสาธุชนที่มาร่วมงาน จากนั้นคุณประภาวัลย์ เชาวน์วาณิชย์ ประธานสมาคมรักความดีปัตตานี กล่าวคำถวายปัจจัย ๔ เป็นสังฆทานภาษาบาลี และคุณชนันต์ ลิ่มกังวาฬมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัทชนันต์มอเตอร์ กล่าวคำถวายปัจจัย ๔ เป็นสังฆทานภาษาไทย และคุณปราโมทย์ เชาวน์วาณิชย์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน ภาค ๙ จากนั้น ดร.ประกอบ จิรกิตติ ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก นำกล่าวอธิษฐานจิตก่อนถวาย และสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัย ๔ แด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด

ต่อมาเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแด่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๔ จังหวัด โดย คุณชนันต์ ลิ่มกังวาฬมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัทชนันต์มอเตอร์ เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย และศูนย์กัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ ชมรมพระกัลยาณมิตร ๗๖ จังหวัด สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ รวมทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชน ชมรมต่าง ๆ ซึ่งได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

-เบญจมาศ-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.082065614064535 Mins