ประทับใจในคำสอน

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2559

 

ประทับใจในคำสอน ของทางวัดที่เข้าใจได้ง่าย ๆ

ทำให้ตัวเองเป็นคนดีขึ้น รักผู้คนรอบข้าง และทั้งโลก  


วารุณี ราโช

 

 Total Execution Time: 0.01295401652654 Mins