พิธีบรรพชาสามเณร จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณร
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ วัดทรงธรรมบรรพต จ.หนองบัวลำภู
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.0030219356218974 Mins