พิธีบรรพชาสามเณร จังหวัดเลย

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณร
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ จังหวัดเลย
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙