ต้องเตรียมเสบียงในการเดินทางไกล

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2559

 

ต้องเตรียมเสบียงในการเดินทางไกล

 

พุทธพจน์เตือนใจ
 
           “นรชนพึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะอันประเสริฐ เมื่อจะรักษาชีวิตเอาไว้ พึงสละอวัยวะ เมื่อคำนึงถึงธรรม พึงสละทั้งอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิตทุกอย่างเถิด” มก.วิสัยหชาดก  เล่ม ๕๘ หน้า ๖๔๗

     ทานบารมีเป็นบารมีแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ จะต้องสร้างให้เต็มเปี่ยม เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนให้การสร้างบารมีอื่นๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนั้น ทานบารมีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้ หากชีวิตไม่มีทานบารมีก็เหมือนรถที่ไม่มีน้ำมัน ซึ่งไม่อาจจะนำพาชีวิตเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ การจะไปสู่อายตนนิพพานนั้น ต้องเตรียมเสบียงในการเดินทางไกลให้พร้อม เราเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องดูแบบอย่างของนักสร้างบารมีทั้งหลายในกาลก่อน เมื่อเดินตามทางของบัณฑิต ชีวิตย่อมปลอดภัยและจะประสบชัยชนะไปทุกภพทุกชาติอย่างแน่นอน
 

 

     "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017852981885274 Mins