ยิ่งกว่าถูกหวยร้อยล้านซะอีก

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2559

ยิ่งกว่าถูกหวยร้อยล้านซะอีก

 

ยิ่งกว่าถูกหวยร้อยล้านซะอีก

                "ทำไมถึงรักวัดพระธรรมกาย เมื่อสิบปีก่อน ถ้าไม่เจอวัดพระธรรมกาย ไม่เจอครูบาอาจารย์  ไม่เจอกัลยาณมิตร ก็คงไม่มีครอบครัวที่อบอุ่น เข้าวัดพระธรรมกายมาได้เรียนรู้มงคลชีวิต 38 ประการและได้นำมาใช้ในการดำรงชีวิต รู้จักการให้ทาน ได้สัมผัสการให้ที่ไม่มีหมดได้รู้จักและปฏิบัติศีล 5 ศีล 8 ได้เจริญสมาธิอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดเจนว่าสิบปีที่ผ่านมา ท่านไม่ได้แค่สอนให้เราทำ แต่ท่านปฏิบัติให้เราเห็น สิ่งนี้ที่ประทับใจและเมื่อเราลงมือทำสิ่งที่ได้รับมายิ่งกว่าถูกหวยร้อยล้านซะอีกค่ะ"

 

วันวิสาข์ ทับพยุง

 

 

 Total Execution Time: 0.0025892019271851 Mins