ภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่ในตัว สุขที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2559

 สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๐๔  ภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่ในตัว สุขที่ยิ่งใหญ่


สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๐๔

 

      ภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่ในตัว : นึกถึงพุทธสุภาษิต จงพอใจในสิ่งที่เรามี ภาษาอังกฤษ Be content if what you have. มนุษย์ทุกคนได้ฟัง ก็ฟังผ่าน ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ภาคภูมิใจ มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ แต่ลูกต้องรู้ เรามีอะไรที่ทำให้เราพึงพอใจ จนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีก เหมือนพระอริยเจ้ามีอัฐบริขาร ๘ เพียงอาหารมื้อหนึ่งก็เข้าอยู่ตามลำพัง ท่านพอใจในสิ่งที่ท่านมี ท่านจึงพอใจในการเข้าไปอยู่ป่า เพราะท่านภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ในตัว จึงไม่แสวงหาสิ่งนอกตัว เพราะสิ่งนอกตัวนั้นไม่มี เมื่อแสวงหาสิ่งนอกตัวไม่มี คนสัตว์สิ่งของพอมีแล้วยิ่งมีแต่ปัญหา พอได้มาก็มีแรงกดกัน มีวิบากกรรมอีก ใช้ไปข้ามชาติ ตายฟรี แต่สิ่งที่ได้ฟรีไม่เอา มีอยู่ในตัว ลูกมาถึงขนาดนี้ ลูกต้องเข้าใจว่าเราควรมีอะไรที่น่าพึงพอใจ จงพอใจในสิ่งที่เรามี ลูกเข้าใจไหม อะไรที่ทำให้เราพึงพอใจ เอาใจเข้าไปในกลางตัว ให้เข้าไปเรื่อย ๆ ลูกมีสิ่งที่ลูกพอใจ

 

    สุขที่ยิ่งใหญ่ : สุขที่เกิดจากสมาธิ เป็นสุขที่ไม่ซ้ำกันเลย เป็นสุขที่ยิ่งใหญ่ เป็นอิสระ กว้างขวางใหญ่โตยิ่ง ๆ ขึ้นไป ถ้าเมื่อไรกายกับใจสามัคคี รวมเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่เป็นอจินไตย ที่ใคร ๆ คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้น

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0085369308789571 Mins