รวมใจชาวพุทธ สู่พุทธบุตรชายแดนภาคใต้

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2548

....ช่วงนี้ ๒๓๘ วัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังรอคอยความช่วยเหลือ จากชาวพุทธทั่วโลก แม้ท่านไม่ได้บอก ไม่ได้ ปริปาก มันแปลกตรงที่ว่าพุทธบุตรสามจังหวัด ท่านมีความอึดและอดทนมาก ท่านต้องรักษาพระศาสนาไว้ด้วยชีวิต รักษาวัดวาอารามที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาให้เป็นที่ประดิษฐานพระรัตนตรัย เป็นที่แสวงบุญสร้างบารมีของลูกหลานสืบทอดต่อๆ กันมา อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน บ้างก็ประสบอุบัติเหตุจากการวางระเบิดบ้าง จากการเผาวัดวาอารามบ้าง สารพัดที่เขาจะทำกัน แต่ท่านก็ไม่ได้ปริปาก แต่ที่หลวงพ่อได้ทราบข่าว ได้ยินจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ส่งข่าวมา

 

เราจะเห็นได้ว่า พุทธบุตรทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านอดทนอย่างมาก ที่จะรักษาพื้นที่ตรงนั้น จนกระทั่งจังหวัดอื่นทนไม่ได้ หลวงพ่อเมื่อทราบข่าวก็ทนไม่ได้เช่นเดียวกัน ก็หวังว่าลูกๆ ทุกคนคงจะมีความคิดเดียวกัน เพราะฉะนั้นเรามีเรี่ยว มีแรงแค่ไหนก็ไปช่วยทำนุบำรุงพระพุทธ-ศาสนากันไป

 

เพราะฉะนั้น ในช่วงนี้รายการที่ผ่านทางจานดาวธรรม จึงมีหนูน้อยตัวเล็กๆ จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือหลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อ หลวงลุง หลวงน้า หลวงอา ที่อุทิศชีวิตรักษาพระพุทธศาสนา ก็เป็นการปลูกฝังการรักพระศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย เป็นการปลูกฝังการให้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบุญที่สามารถทำได้ง่าย เข้าใจง่าย มันแปลกที่ว่า การให้ง่ายกว่าการรักษาศีล ทั้งๆ ที่รักษาศีลไม่ต้องเสียเงิน เราจะเริ่มต้นจากบันไดขั้นแรกนี้ไปก่อน ปลูกฝังกันไปเรื่อยๆ เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปอย่างนี้ จนกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสงบ

 

การถวายปัจจัยไทยธรรม เครื่อง-อุปโภคบริโภคอันควรแก่สมณบริโภค ทำให้ท่านสามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างสะดวก แล้วก็รักษาพระศาสนาไว้ได้ นี่ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อย การให้อาหารอิ่มหนึ่ง เพื่อเป็นกำลังให้ท่านไปทำความเพียร บำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งได้บรรลุธรรม หรืออย่างน้อยรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เป็นบุญใหญ่ทีเดียว เพราะกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บังเกิดขึ้นนั้นยาก ต้องสร้างบารมีกันยาวนาน เมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว คำสอนก็เป็นสิ่งแทนตัวท่าน ซึ่งถูกเก็บรักษาโดยพระสงฆ์ ถ้าพระสงฆ์ยังมีชีวิตอยู่ก็แปลว่ายังสามารถรักษาคำสอนไว้ได้ แต่ถ้าพระสงฆ์หมดชีวิต คำสอนก็จะอันตรธานไปด้วย

 

เพราะฉะนั้น การให้ชีวิตแก่พระสงฆ์ด้วยการถวายปัจจัยไทยธรรมนี้ ก็คือการรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และต่ ˆ อเทวดาตลอดไป เราก็จะมีส่วนแห่งธรรมทานนี้ด้วย มีอานิสงส์ทำให้มีดวงปัญญา พวกพ้องบริวาร อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร บริวาร สมบัติ จนกระทั่งการบรรลุมรรคผลนิพพาน ที่จะติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติ ยามใดที่วิบากกรรมในอดีตที่เราพลาดพลั้งไปทำผ่านมา เกิดได้ช่องทำให้เรามีอุปสรรคในชีวิต บุญที่เราทำในช่วงนี้จะไปตัดรอนวิบาก จะทำให้มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา

 

เพราะฉะนั้น นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกัน และก็จะต้องบอกต่อๆ กันไป

 

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020669182141622 Mins