แถลงการณ์วัดพระธรรมกาย

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2559

แถลงการณ์วัดพระธรรมกาย
 

 

แถลงการณ์วัดพระธรรมกาย

      กรณีที่มีการแชร์ภาพทางโซเชียลเน็ตเวิร์กถึงบุคคลที่เคยเป็นการ์ดในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง  มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดพระธรรมกายนั้น  

         วัดพระธรรมกายขอเรียนชี้แจงว่า

       ๑. ทางวัดได้เชิญบุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่วัดแล้ว

      ๒. วัดพระธรรมกายเป็นพุทธสถานเพื่อการปฏิบัติธรรม  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น และคัดค้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

    ๓. วัดเป็นสถานที่เปิดที่ทุกคนสามารถมาปฏิบัติธรรมได้  แต่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้  จำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด  จึงใคร่ขอให้สื่อมวลชนรวมถึงทุกท่านที่มีข้อมูลถึงบุคคลที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงหากได้เข้ามายังวัดพระธรรมกาย ช่วยแจ้งมายังวัดพระธรรมกายด้วย

     ๔. หากเป็นพระภิกษุ  ทางวัดจะขอให้ไปจำพรรษาที่วัดภายนอก  หากเป็นโยมก็จะขอให้ออกจากพื้นที่ไปก่อน เพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

      ๕. “สงบ สันติ อหิงสา” จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา  
ที่วัดพระธรรมกายยึดถือปฏิบัติ

 

จึงเจริญพรมาให้ทราบโดยทั่วกัน

พระสนิทวงศ์  วุฑฺฒิวํโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร  
วัดพระธรรมกาย
๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

----------------------------------------------------
สำนักสื่อสารองค์กร :  โทรศัพท์ 02-831-1721 ถึง 3, 
 มือถือ 080-557-1588

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029740810394287 Mins