วัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ งดกิจกรรมสำหรับชาวต่างประเทศ เเละ โครงการอบรมต่างๆ ช่วงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2563

วัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ งดกิจกรรมสำหรับชาวต่างประเทศ เเละ โครงการอบรมต่างๆ ช่วงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด

 

ประกาศ


เรื่อง วัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ งดกิจกรรมสำหรับชาวต่างประเทศ ช่วงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด

เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้างไปในหลายประเทศ  วัดพระธรรมกายจึงขอแจ้งดังนี้

1. วัดพระธรรมกาย (ประเทศไทย) งดรับชาวต่างประเทศและกลุ่มทัวร์จากต่างประเทศทุกคณะ

2. วัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ  งดจัดโครงการปฏิบัติธรรม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำนักสื่อสารองค์กร 
วัดพระธรรมกาย
7 มีนาคม 2563

 

************************************

 

 

ประกาศ
เรื่อง ยกเลิกโครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 วัดพระธรรมกาย จึงขอยกเลิกโครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปี 2563 ภายในวัดพระธรรมกายทุกโครงการ ประกอบด้วย

1.ยุว-มัชฌิมธรรมทายาท  
2.สามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม 
3.ธทย.พุทธศาสตร์สากล 
4.บูชาธรรมวันคุ้มครองโลกเฟส 1 และเฟส 2 
5.ธรรมทายาทหญิง 
6.มัชฌิมฯ หญิง 
7.การอบรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

สำนักสื่อสารองค์กร 
วัดพระธรรมกาย
7 มีนาคม 2563

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098798274993896 Mins