มาตรการการป้องกัน ดูแล และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของวัดพระธรรมกาย

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2563

มาตรการการป้องกัน ดูแล และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของวัดพระธรรมกาย

1.ให้สมาชิกภายในองค์กรทุกสถานภาพงดการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีความจำเป็นในการไปปฏิบัติศาสนกิจ ให้ขออนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศก่อน

2.ให้สมาชิกภายในองค์กรทุกประเภทที่กลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ประกอบด้วย เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อิหร่าน และอิตาลี 
 งดการเข้าพักที่อาศรมต่างๆและไปรายงานตัวเพื่อตรวจคัดกรองที่อาคารบุญรักษาทันที 

3.ให้สมาชิกภายในองค์กรระมัดระวังสุขภาพและปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและสหคลินิกบุญรักษ์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

4.หากมีอาการไข้หรือปรากฎอาการที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให้รีบไปพบแพทย์ที่อาคารบุญรักษาทันทีที่ผู้ประสานงานการเฝ้าระวังไวรัส COVID-19
กัลฯ นิภาภันณ์ ศรีไทย โทร. 082-5010732

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0098981817563375 Mins