ชี้แจงกรณีดีเอสไอ แจ้งความดาเนินคดีพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2559

 

ชี้แจงกรณีดีเอสไอ แจ้งความดาเนินคดีพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

    สืบเนื่องจาก เมื่อวันวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ผู้แทนกองกฎหมายดีเอสไอ เข้าแจ้งความดาเนินคดี พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยเนื้อหาพาดพิงกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น วัดพระธรรมกายขอชี้แจงดังนี้

1. เป็นการเทศนาธรรมะแก่สาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมเป็นประจาตามปกติ โดยสุจริตใจ

2. กรณีนาข้อมูลไปเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต นั้น พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด

3. พระครูปลัดฯยินดีให้ความร่วมมือ และพร้อมให้ตรวจสอบด้วยกระบวนการยุติธรรม โดยชอบด้วยกฏหมาย
 

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส
ผู้อานวยการสานักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย
29 มิถุนายน 2559

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0051355004310608 Mins