ชี้แจง กรณีที่ดินสวนป่าหิมวันต์

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2559

 

ชี้แจง กรณีที่ดินสวนป่าหิมวันต์

     จากกรณีกระแสข่าวเรื่องที่ดินสวนป่าหิมวันต์ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงดังนี้ หลวงพ่อธัมมชโย ได้บริจาคที่ดินผืนดังกล่าวให้กับวัดแล้ว แต่ในภาพเอกสารสิทธิ์ที่เผยแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆ ไม่ได้ปรากฏชื่อสุดท้ายของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นชื่อวัดพระธรรมกาย ข้อเท็จจริงคือ

     หลวงพ่อธัมมชโยได้มอบให้ตัวแทนทำหนังสือมอบที่ดินให้เป็นของวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 แล้ว จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของทางราชการ ในการพิจารณาและออกเอกสารการโอนให้เมื่อปี พ.ศ. 2555 (ตามที่ปรากฏหลังเอกสารสิทธิ์) ดังนั้นที่ดินผืนนี้จึงถือได้ว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์มาแล้วเกือบ 10 ปี และปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสาธุชน โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต้องถือศีล 8 นั่งสมาธิ(Meditation) ฟังธรรม เป็นต้น

     ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆหลวงพ่อธัมมชโยมีวัตถุประสงค์เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนโดยรวม มิได้มีความประสงค์ที่จะนำที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างไปใช้สอยเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด

     จึงเจริญพรมา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

พระมหานพพร ปุญฺญชโย
ผู้ช่วยผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกาย
15 กรกฎาคม 2559

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0036924680074056 Mins