ข้อปฏิบัติประจำวัน เพื่อป้องกันโรค COVID-19 สำหรับสมาชิกองค์กรทุกประเภท

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2563

ประกาศ
เรื่อง ข้อปฏิบัติประจำวัน เพื่อป้องกันโรค COVID-19
สำหรับสมาชิกองค์กรทุกประเภท

     1. ตรวจเช็คสุขภาพทุกเช้าและก่อนนอน หากมีอาการไข้ ไอ จาม ฯลฯ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้ไปพบแพทย์ที่อาคารบุญรักษาโดยเร็ว

     2. ล้างมือบ่อยๆ ก่อน-หลัง รับประทานอาหาร เข้าที่ทำงาน เข้าห้องปฏิบัติธรรม

     3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และลดการสัมผัสวัตถุในที่สาธารณะ ด้วยการใช้สิ่งอื่นทดแทน ตามความเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการจับต้องใบหน้า ตา จมูก ปาก

     4. เมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อโรค เช่น เข้าชุมชน พบปะกับบุคคลภายนอกองค์กร หรือผู้ที่ไม่แน่ใจในความเสี่ยง เป็นต้น ให้ใส่หน้ากากอนามัย ยืนห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร และข้อปฏิบัติอื่นเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรค ตามสมควร

     5. ช่วยสอดส่องดูแล แนะนำสมาชิกองค์กรอื่นๆ มิให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค COVID-19 หากผู้ใดละเมิดข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ ตามประกาศขององค์กร ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของสมาชิกนั้น หรือกองบุคคล หรือผู้รับผิดชอบในงานป้องกัน COVID-19 โดยตรง

 

 

คทง.ป้องกันโรค COVID-19
วัดพระธรรมกาย
16 มีนาคม 2563

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011343836784363 Mins