บุญจากการเป็นครู

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2559

สถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล,บุญจากการเป็นครู, ประทับใจวัดพระธรรมกาย

บุญจากการเป็นครู

ข้าพเจ้ารักวัดพระธรรมกาย เพราะวัดพระธรรมกาย ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสเป็นครูผู้นำแสงสว่างสู่เพื่อนมนุษย์สู่เพื่อนครูและสู่ลูกศิษย์ มาตลอดชีวิตของการเป็นครู ด้วยบุญเหล่านี้ 
๑. พาชาวบ้านและผู้ปกครองไปวัดทำบุญ นั่งสมาธิ
๒. ช่วยพระอาจารย์จัดบวชอุบาสิกาแก้วหลายรุ่น
๓. พาลูกศิษย์ไปบวชภาคฤดูร้อนที่วัดพระธรรมกายจนขยายเป็นศูนย์ บวชสามเณรทั่วไทย พร้อมช่วยดำเนินการจัดบวชในพื้นที่
๔. พาแกนนำชาวบ้านและครูผู้นำบุญ ไปปฏิบัติธรรมพิเศษที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัด
๕. บุญจากการเป็นครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(ครู v-star ที่เป็นเสมือน
แสงสว่างอยู่ในสังคมมากมาย เพราะวัดพระธรรมกาย มีโครงการที่เป็นดำริของพระเทพญาณมหามุนี ที่ให้การช่วยเหลือ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ ทำให้ข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่สว่างไสวตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรม

                                                                              สถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล

 

 

 Total Execution Time: 0.029422569274902 Mins