สร้างบารมีปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2559

 นารี   คงปาน , สร้างบารมีปีพุทธศักราช ๒๕๓๐,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

สร้างบารมีปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

 

หลังจากจบปริญาตรีทางโลก ได้ก้าวเข้ามาสร้างบารมีและเป็นเจ้าหน้าที่เขตใน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐  จวบจนถึงปัจจุบันตลอด๒๙ ปีเต็ม ได้รับความสุขสนุกกับการทำหน้าที่ ปลูกสัมมาทิฏฐิให้กับหมู่ญาติและชาวโลก ทั้งในและต่างประเทศ ให้เข้าใจและรักบุญกลัวบาป รู้เรื่องกฏแห่งกรรมอีกทั้งตนเองได้อบรมหล่อหลอม ให้เข้าใจเป้าหมายชีวิตของการเกิดมาในภพชาตินี้รักและศรั่ทธาในมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ปรารถนาอยากให้ชาวโลกเกิดสันติสุขภายใน เพื่อยังสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้อย่างแท้จริง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธ์


                                                                                                                                     

 นารี   คงปาน  

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.052695715427399 Mins