ดำรงชีวิตถูกต้อง ตามวิถีชาวพุทธ

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2559

วันทอง ผมทอง,ดำรงชีวิตถูกต้อง ตามวิถีชาวพุทธ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ดำรงชีวิตถูกต้อง ตามวิถีชาวพุทธ

รักวัดพระธรรมกายเพราะวัดสอนให้ ดิฉันได้รู้จักกับการ ดำรงชีวิตที่ถูกต้องตามวิถีชาวพุทธสอนให้ทำแต่ความดียิ่งขึ้นไป ดิฉันจึงรักวัดพระธรรมกายและจะขออยู่ สร้างบารมีตามติดติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมูู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ

                                                                                                             วันทอง ผมทอง

 

 

 

 

  

 Total Execution Time: 0.0013810157775879 Mins