วัดสอนให้รู้จักศีล5อย่างจริงจัง

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2559

ศักดา ศรีขาว,วัดสอนให้รู้จักศีล5อย่างจริงจัง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

วัดสอนให้รู้จักศีล5อย่างจริงจัง

วัดพระธรรมกายสอนให้ผมและครอบครัว รู้จักรักษาศีล ๕ อย่างจริงจัง พอผมและครอบครัว ได้รักษาศีล๕ ทำให้ครอบครัวของผมก็มีความสุขขึ้นมากเลยครับ

                                                       ศักดา ศรีขาว 

 

 

 Total Execution Time: 0.0077272494633993 Mins